Cảm biến GLS-ODT-C-CN

  • Cảm biến gắn trần Crestron GLS-ODT-C-CN
  • Cảm biến chuyển động công nghệ kép cho phép phát hiện chuyển động chính xác .
  • Vùng phủ sóng 2.000 sq ft
  • Góc : 360 độ
  • Kết nối : Cresnet
  • Có thể tích hợp để điều khiển đèn, máy lạnh .