Crestron DIN-8SW8-I

  • Relay 8 kênh . Hỗ trợ 120 -240 Volt 50/60 Hz . Mỗi kênh 10A cho đèn sợi đốt, 5A cho đèn huỳnh quang.
  • 8 ngõ vào input
  •  Kết nối : Cresnet